top of page

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЛУКОЙЛ

От 2012 г. насам „Виа Конструкт“ работи в партньорство с Лукойл България при поддържането на бензиностанции. Дружеството развива специализирано звено за поддръжка. Екипите са оборудвани с лекотоварни автомобили, разполагат със специализирани инструменти и съоръжения, необходими за висококачествено обслужване. За осигуряването на по-добра организация в звеното е създаден информационен център за регистрация, предаване и контрол на заявените ремонти. Това дава възможност за следене на подадените заявки в реално време и своевременна реакция при решаване на различни проблеми, както и получаване на всякакви справки, отнасящи се за ремонти по обектите.

„Виа Конструкт“ извършва строителни работи като главен изпълнител по следните дейности: общостроителни ремонти, замяна на елементи на визуализацията и рекламни елементи, ремонтно-възстановителни работи в петролно-снабдителни бази, доставка и монтаж на търговско обзавеждане и хладилно оборудване, подмяна на амортизирано технологично оборудване.

bottom of page