top of page

АЛЕЯ ЗА ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И КОЛОЕЗДЕНЕ - ГР.ПРАВЕЦ

Реконструкция и основен ремонт по съществуващото трасе на пешеходна алея за превръщането му в алея за пешеходен туризъм и колоездене, като в ширината на съществуващата лента е изградена лента за колоездачи и нова лента за пешеходно движение.

Дължината на участъка е 1200 м, като строителните дейности са извършени на 3 етапа.

За нормалното функциониране на отводнителната система е прочистен участък от дере, както и прочистване, и саниране на съществуващите водостоци.

bottom of page