top of page

ПЪТЕКА ЗА ПЕШЕХОДЕН И ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПРАВЕЦ, ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Туристическата пътека се намира на югоизток от гр. Правец и започва непосредствено от най-южния квартал на града.

Трасето на пътека преминава през терени, които са общинска собственост. Дължината на пътеката е 2 752 м. Тя се разделя условно на три участъка:

  • първи участък с дължина 1 541 м. (от началната точка м. „Топилата" до разклонението)

  • втори участък с дължина 324 м. (от разклонението до съществуващата еко-пътека)

  • трети участък с дължина 887 м. (от разклонението до крайната точка м.”Камичето")

Пътеката започва при надморска височина 519 м. а края на третия участък е при надморска височина 739 м. Това означава, че общата денивелация на маршрута е 220 м.

Разположението на пътеката е на склон със северно изложение и среден наклон от 26 градуса.

Почвеният тип е кафява горска почва, която се характеризира с глинесто-песъчлив механичен състав, а по отношение на съдържанието на влага - свежа.

Съществуващите настилки са от асфалт и бетон, разположени последователно в самото начало на пътеката и са със незначителна дължина като асфалтова настилка е 85,00 м. а бетонната 58,00 м. След това пътеката продължава с трошенокаменна настилка.

По продължение на пътеката са изградени три зони за отдих на туристите.

bottom of page