РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И ВОДОПРОВОД В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Реализацията на проекта обхваща изпълнението на 16 681 л.метра общински пътища с габарит Г6 (квадратура на пътната настилка над 100000 кв. м), както следва:

  • Общ.път SFO3214  КМ0+000 – КМ 3+200, връзка с път ІІІ-811“София-Алдомировци-Трън“;

  • Общ. път SFO2640 Алдомировци–Извор–Бахалин КМ 0+000 – КМ 6+736;

  • Общ. път SFO3642 Алдомировци–Братушково КМ 0+000 – КМ 2+234;

  • Oбщ. път SFO3643 Алдомировци-Радуловци КМ 0+000 – КМ 4+511,

  • Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Бърложица, общ. Сливница

 

В рамките на проекта бяха извършени и следните видове работи:

  • изпълнение на нови тръбни водостоци, дъждоприемни и ревизионни шахти;

  • изпълнение на тротоар с бетонови плочи - 1 579 м2  и направа на бордюри - 1514 м, ново строителство и ремонт на прилежащи пътни съоръжения;

  • изпълнение на хоризонтална маркировка;

  • изпълнение на вертикална маркировка в т.ч. доставка и монтаж на пътни знаци, еластична предпазна ограда, както и ремонт на др. съоръжения по пътна безопасност;

  • подмяна на водопроводните клонове в с. Бърложница – над 1500 метра водопроводни тръби.

© 2016 by IPFL