top of page

СПОРТНА ЗАЛА КЪМ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Сградата е разделена на две зони – мултифункционална зала със складове и обслужващ блок на два етажа, като две от осите на металната конструкция на залата навлизат в обслужващия блок и по този начин оформят покривната конструкция на второто ниво.

 

Обслужващ блок:

На първо ниво от главния вход и централното фоайе са помещенията на касата за билети, гардероб, многофункционална зала и достъп до мултифункционалната спортна зала и кафето. От служебния вход по коридор се стига до кафене, стълбище към второ ниво, тоалетни за посетители, две спортни зали и тоалетни възли, сауна с душове, зала за масаж към тях; котелно помещение, асансьор, склад.

На второ ниво са разположени тоалетни и съблекални за спортисти, съблекални за треньори, канцелария на администрацията, лекарски кабинет, манипулационна, треньорски стаи, склад, две многофункционални зали.

 

Мултифункционалната спортна зала:

Залата има два входа от обслужващия блок – единият за посетители от фоайето, а другият е за спортисти.

Един евакуационен изход е оставен в югозападния край с виндфанг с двойни врати с размери 160/220см, като същите се отварят навън и са снабдени с антипаник брави.

Игралното поле е предвидено за волейбол, баскетбол, минифутбол и хандбал.

Трибуните за публиката са от метална конструкция, а местата за посетители са 286 бр. Всяко място е със седалки с облегалка.

Конструкцията на залата е стоманена от 2Т съставни профили, с изключение на новите складови помещения, чиято конструкция е монолитна скелетна. Покривната конструкция на залата е от стоманени ферми, оформящи двускатен покрив с наклони към дългите фасади от 3.5%. Светлата височина в мултифункционалната спортна зала е 740см.

bottom of page