top of page

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В КВ. СЕВЕР, ГР. ПРАВЕЦ

Строителството обхваща изграждане на 3 главни и 16 второстепенни клона с обща дължина приблизително 3,400 км. Около 120 нови сградни отклонения и 21 нови надземни противопожарни хидранти. Строителните работи обхващат рязане и разбиване на съществуваща настилка, направа на изкопи, обратни насипи, доставка и монтаж на тръби, уплътняване и полагане на асфалтобетон. След полагане на новите тръбни участъци на водопроводната мрежа, уличните и тротоарни настилки са възстановени в зоната на строителството.

bottom of page