top of page

ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ОП 4 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК

„Виа Конструкт“ стартира строителството на част от третата метролиния на софийското метро, започваща от депо „Ботевградско шосе“, преминаваща през бул. „Вл. Вазов“, централната част на града и завършваща в жк „Овча купел“.

Поради изключително сложните инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия в централния участък на трета метролиния, както и наличието на гъсто застрояване и голям брой подземни, надземни и наземни комуникации се изисква прилагането на технология за изпълнение на тунелните участъци, която да гарантира минимални деформации на терена, да има сравнително голяма скорост на напредък и да избягва разкриването на големи изкопи на и без това натоварените булеварди. Тунелите имат сегментна конструкция – тюбинги, и се изграждат по щитов метод. Тунелът е двупътен с обща дължина 5947.51 м, с минимален вътрешен диаметър 8500 мм и с дебелина на железобетонните сегменти минимум 350 мм. За надеждно хидроизолиране на тунела всеки сегмент трябва да има гумена лента по целия си периметър (в контактните зони със съседните сегменти). Предвижда се стартовата шахта да бъде ситуирана в кв. „Красно село” до ул. „Житница”.

Тунелопробивната машина е произведена в завода „Херенкнехт“.  Дължината на машината е 97 м, с диаметър на режещата глава 9,39 м. Очакваният среден дневен напредък е 15 м готов тунел със светъл диаметър 8.43 м. Срокът за изпълнение на проекта е 2019 г., като през това време машината ще измине 7 км, ще премине през 6 метростанции и ще изпълни 6,2 км готова тунелна конструкция.

Строежът на метрото се финансира от оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и съфинансиране от Столичната община.

bottom of page