top of page

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – ГР. ЕТРОПОЛЕ​

Проектиране и строителство на ПСОВ Етрополе, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе”

Стойност: 6 600 000 лв

Пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 11 509  ЕЖ, средно дневно водно количество от 3 320 м³/д, разположена е на площ от 18 дка и е изградена в съвместно партньорство с немска инженерингова компания, предлагаща иновативна и високоефективка технология, особено добре приложима при „смесена канализация”.

Технологичната схема осигурява пълно механично и биологично пречистване на суровите води, придружено с изключително ниски експлоатационни разходи.Изградени са механично стъпало (груби и фини решетки) за отделяне едри плуващи отпадъци с размери от 2 мм, пясъко и мазнинозадържател, отделящ пясъците и всички видове асфалтови и абразивни частици, масла, мазнини и всякакъв вид повърхности отпадъци от неразтворим характер.

Водещото съоръжение за биологично пречистване е ASB (activate sludge basin-басейн с активна утайка)  е с общ обем от 7200 м³ и е комбинация от камера за биологично отстраняване на фосфор,биобасейн за протичане на основните биологични и биохимични процеси на пречистването и хоризонтален утаител за отделяне избистрената вода и активната  утайка.

Изградено е и стъпало за третиране на отделените утайки –хомогенизиране, обезводняване и обеззаразяване.

Станцията е снабдена с модерна UV инсталация за обеззаразяне на пречистената вода, която гарантира 99,9% бактерициден ефект.

Всички процеси по пътя на водата и на утайката за абсолютно автоматизирани и позволяват дистанционно следене и контролиране на процесите.

bottom of page