top of page

БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК, ГР. БУРГАС


„Виа Конструкт Груп“ ООД стартира дейностите по изпълнение на договора за строителство, ремонт и поддържане на улиците на територията на административен център „Възраждане” в Община Бургас. Основна цел на проекта е да се постигне повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване . Акцентите в обхвата на договора са свързани с цялостна нова концепция за организация на мобилността, включително промяна в организацията на движение, както и създаване на единен облик на градската среда: рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране , осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност, нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, мерки за управление на отпадъците.


Archive
bottom of page