ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


„Виа Конструкт Груп“ ЕООД като част от Обединение „Виа Енерджи Проджект“ стартира изпълнение по цялостен ремонт и обновление на жилищен блок , находящ се в гр.Брезник , ул.Цвета Лумбарева , бл.1.

Сградата е с РЗП 4253 м2, като проекта включва пълно енергийно обновяване на жилищния блок -направа на фасадна топлоизолация, подмяна на дограма, хидроизолация, електро инсталации, ремонт на входни общи части, както и осигуряване на алтернативен топлоизточник чрез изграждане на термопомпена инсталация.

Строителството стартира на 10.05.2016 г.

Проекта се финансира по „Националната програма за енергийна ефективност“.


Archive