top of page

ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


„Виа Конструкт Груп“ ЕООД като част от Обединение „Виа Енерджи Проджект“ стартира изпълнение по цялостен ремонт и обновление на жилищен блок , находящ се в гр.Брезник , ул.Цвета Лумбарева , бл.1.

Сградата е с РЗП 4253 м2, като проекта включва пълно енергийно обновяване на жилищния блок -направа на фасадна топлоизолация, подмяна на дограма, хидроизолация, електро инсталации, ремонт на входни общи части, както и осигуряване на алтернативен топлоизточник чрез изграждане на термопомпена инсталация.

Строителството стартира на 10.05.2016 г.

Проекта се финансира по „Националната програма за енергийна ефективност“.


Archive
bottom of page