top of page

ПЪРВА КОПКА НА НОВИЯТ ВОДОПРОВОД В ГР.ПРАВЕЦ, КВ. СЕВЕР

Кметът на общ.Правец Румен Гунински заедно с Никола Нитов, управител на ВиК ЕООД – София, дадоха старт на проекта “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец“. Средствата за финансиране са осигурени от ПУДООС .

Строителството обхваща изграждане на 3 главни и 16 второстепенни клона с обща дължина приблизително 3,400 км. След полагане на новите тръбни участъци на водопроводната мрежа, уличните и тротоарни настилки ще бъдат възстановени в зоната на строителството.


Archive
bottom of page