top of page

Eнергийна ефективност в Шумен

„Виа Конструкт Груп” стартира цялостен ремонт и изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда намираща се на бул. Велики Преслав 12, в град Шумен. Застроената площ на обекта е 6244 м2, като ремонта включва пълно енергийно обновяване на жилищния блок - направа на фасадна топлоизолация, подмяна на дограма, хидроизолация, електро инсталации и ремонт на входни общи части. Проекта се финансира по „Националната програма за енергийна ефективност“.


Archive
bottom of page