ТУНЕЛОПРОБИВНАТА МАШИНА ДОСТИГНА МЕТРО СТАНЦИЯ 14 – КРАСНО СЕЛО

На 17.05.2017г. тунелопробивната машина "Витоша" достигна до метростанция 14 - „Красно село“. На събитието присъстваха водещи проектанти, ръководители на фирми, изпълнители на проекта, както и представители на Възложителя „Метрополитен“ ЕАД. С това “Виа Конструкт Груп“ завърши изпълнението на първите 390 метра двупътен метротунел от третия лъч на метрото. Предстои обслужване на машината, след което ще започне изпълнението на следващия участък от МС 14 до МС 12 при бул. „България“ и бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов”.


Archive