top of page

ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА БОГОРИДИ В БУРГАС

ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД подписа договор за „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на ул. Богориди“ – част от основната пешеходна зона в гр. Бургас. Възложител на проекта е Община Бургас, а средствата са осигурени по програма „Региони в растеж“.

Основен мотив при изграждане на новия облик на улицата ще е запазване на романтичния ѝ характер, вплетен в запазените исторически сгради. Артистичният характер на улицата е дообогатен и с нови художествени елементи. За целта се набляга на използването на повече естествени материали.

Водещата линия за незрящи, изпълнена от гранитни фрезовани с улеи плочи, се използва като композиционен елемент. Енергоспестяващото LED осветление е допълнено с адаптивна промяна на силата на светлината, съобразно броя на преминаващите през уличното пространство и тяхното местоположение. На три места на улицата, в близост до засенчените зони с места за сядане, се предвижда поставянето на многофункционални осветителни стълбове, включващи достъп до Интернет, куплунги за зареждане на мобилни устройства и инвалидни колички. В близост до бул. ”Демокрация” ще има и стълб със сензор за измерване на температура, влажност и замърсяването на въздуха. Стълбовете с два осветителя ще бъдат допълнени и със самонапояващи се висящи кашпи за цветя.


Archive
bottom of page