top of page

НОРВЕЖКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОВЕРИ МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА ПРИ СТРОЕЖА НА МЕТРОТО

На 6 март представители на Главна инспекция по труда в България и Норвежката инспекция по труда направиха инспекция на строителен обект във връзка с „Програма за обмяна на опит между Инспекциите по труда в Европа“. Гостите проследиха работата по проект: „Разширение на метрото в София – депо бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – жк Овча купел, Първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34 по обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунело-пробивна машина (ТПМ)“. Проектът се изпълнява от Консорциум ДЗЗД ДВУ, където водещ партньор е ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД. На презентация представена на гостите от Норвегия беше показано прокопаването на тунел с ТПМ, която е произведена специално за нуждите на проекта. Беше посетена метро станция 11, където в момента е позиционирана тунело пробивната машина. Гостите бяха запознати на живо от инженерите със системите на машината, като по-голям интерес имаше към мерките за сигурност при различни аварийни ситуации, които биха могли да настъпят по време на работа. Инспекторите бяха впечатление от много добрата организация на отделът по безопасност на дружество ДВУ и спазването на правилата по безопасност в обекта.

Обектите на Виа конструкт груп ЕООД са предпочитана дестинация за показване на добри практики в строителството от Инспекторите на Главна инспекция по труда.


Archive
bottom of page