ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГРАД СВИЛЕНГРАД

October 11, 2017

            Виа Конструкт Груп ЕООД стартира изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект бл. 5, кв. Простор, гр. Свиленград в изпълнение на проект “Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград - 2“ финансиран по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.      Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на многофамилна пет етажна жилищна сграда. Блокът е със разгъната застроена площ 2523 кв. м. с полуподземен сутеренен етаж и пет жилищни етажа.

            СМР ще включват: топлинно изолиране с  топлоизолация EPS, доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS, подмяна на старата дограма по апартаменти и общи части с PVC дограма със стъклопакет. Входните врати по входовете ще бъдат с нови  алуминиеви врати, а външните стени ще бъдат облицовани с цветна силикатна екстериорна мазилка.  Предвижда се топлоизолиране на студен покрив с дюшеци от минерална вата върху пода на подпокривното пространство, както и полагане на ивици каменна вата по фасадата за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания

            Изпълнението на проекта е 80 календарни дни и трябва да приключи средата на месец декември. След изпълнението на проекта сградата ще отговаря на клас С по скалата за енергопотребление.

 

 

 

Please reload

Please reload

Archive
Please reload

© 2016 by IPFL